การออกแบบหน้าเว็บเพจ

การออกแบบหน้าเว็บเพจหลัก (Index.html)

หน้าแรกของเว็บเพจถือเป็นหน้าสำหรับต้อนรับแขก เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ เมื่อผู้ชมเปิดเข้ามาก็จะพบกับหน้านี้เป็นอันดับแรก โดยปกติหน้าแรกจะมีองค์ประกอบหลัก คือ โลโก้องค์กร แถบชื่อองค์กร รูปภาพ โฆษณา และแถบลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ ดังตัวอย่าง

บางเว็บไซต์อาจกำหนดให้หน้าแรก หรือหน้า Index.html เป็นหน้าแรกหรือหน้าโฮมเพจ (home.html) เลยก็ได้จากตัวอย่างได้วางเมนูสำหรับการเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บเพจอื่นๆไว้ด้านบน เพื่อความสะดวกและใช้งานได้ง่าย ส่วนตรงกลางอาจใช้ภาพสินค้าหรือภาพจุดเด่นขององค์กรเพื่อสื่อสารกับผู้ชม และด้านล่างเป็นภาพหมวดสินค้าต่างๆที่ผู้ชมสามารถลิงก์เข้าไปชมสินค้าหมวดนั้นๆได้ทันที